کتاب مرجع WorldCat

کتاب AudioGO 2006,file of Sebastian Junger,book list Sebastian Junger, Death in belmont, AudioGO 2006, Death in belmont

گت بلاگز Recording The craving mind: from cigarettes to smartphones to lovewhy we get hoo / دانلود فایل

مشخصات کلی The craving mind: from cigarettes to smartphones to lovewhy we get hooked and how we can break bad habits.

نویسنده کتاب (Author):

Judson Brewerدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Blackstone Audio, Inc. 2017.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Audiobook : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع:Audio book, etc.

نوع منبع:Sound Recording

تمام نویسندگان / همکاران: Judson Brewer Find more information about: Judson Brewer

شناسه شابک ISBN:9781538405031 1538405032

شناسه OCLC:979269725

جزئیات Description:7 Discs

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs